Việt Nam

jack
Sự việc lùm xùm giữa Jack và phía công ty của K-ICM đã trải qua được gần 3 tháng nhưng đây vẫn luôn là đề tài "nóng [...]