Musik

Nicki Minaj liên tiếp mang khán giả và truyền thông làm trò đùa: hết vờ vĩnh giải nghệ lại nói dối hợp tác với Adele! nói dối giải nghệ lại đùaại lừa dối về màn hợp tác với Adele: Đùa một lần còn vui, đến lần thứ hai thì chơi một mình đi chị ơi!
Nicki Minaj có thể là một rapper nữ tài năng, nhưng rõ ràng, lắm tài nhiều tật, mà một trong những tật xấu khó bỏ nhất là việc bốc đ&#[...]